CD / LP cover
Plakat

Cd cover

CD cover

5.000

CD cover

+ booklet

6.000

CD cover+Foto

9.000

CD cover+Foto

+ booklet

10.000

LP Cover

LP cover

6.000

CD cover + Foto

8.000

Plakat

Plakat

1.000

Plakat + Foto

4.000

Sosial

Følg meg og vær oppdatert

Facebook
Instagram
Youtube